2021 година

Окръжна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.02.2021 Пенка Ангелова Системен администратор П.Ангелова.pdf
2 15.03.2021 Таня Вълчева Съдебен администратор Т. Вълчева.pdf
3 14.04.2021 Камелия Илиева Съдебен деловодител К.Илиева.pdf
4 20.04.2021 Костантин Костадинов Прокурорски помощник К.Костадинов.pdf
5 22.04.2021 Йовка Бебревенска Гл.специалист-административна дейност Й.Бебревенска.pdf
6 07.05.2021 Корнелия Дончева Съдебен серетар К.Дончева.pdf
7 10.05.2021 Събка Монева Старши специалист-счетоводител С.Монева.pdf
8 10.05.2021 Светлана Калоянова Главен счетоводител С.Калоянова.pdf
9 10.05.2021 Милен Колев Служител по сигурността на информацията М.Колев.pdf
10 10.05.2021 Стефан Стоянов Системен администратор Ст.Стоянов.pdf
12 11.05.2021 Смиляна Димитрова Съдебен деловодител С.Димитрова.pdf
13 12.05.2021 Нина Владимирова Съдебен деловодител Н.Владимирова.pdf
14 13.05.2021 Евгения Стоянова Съдебен деловодител Е.Стоянова.pdf
15 13.05.2021 Татяна Калева-Христова Завеждащ служба"РДА" Т.Калева-Христова.pdf
16 13.05.2021 Деница Зехирева Съдебен секретар Д.Зехирева.pdf
17 13.05.2021 Йовка Минчева Съдебен секретар Й.Минчева.pdf

Следствен отдел към ОП-Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
18 14.05.2021 Величка Тонева Съдебен деловодител В.Тонева.pdf
19 14.05.2021 Златка Енчева Съдебен секретар З.Енчева.pdf
20 14.05.2021 Пламена Ганева Съдебен деловодител П.Ганева.pdf
21 14.05.2021 Пламена Митрофанова-Николова Съдебен деловодител П.Митрофанова-Николова.pdf