14 Април 2021 г.

Вътрешни правила по ЗОП 2021

Сподели

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки в Окръжна прокуратура Русе