15 Август 2014 г.

Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група чужди езици - за нуждите на Окръжна прокуратура – Русе

Сподели

Окръжна  прокуратура – Русе публикува публична покана за участие в избор на изпълнител за възлагане на  обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група чужди езици - за нуждите на Окръжна  прокуратура – Русе”.

Срокът за подаване на оферти е 27.08.2014г.

За допълнителна информация: тел.082/881307 – Снежанка Христова и ел.адрес: [email protected]

 

Окръжна  прокуратура – Русе публикува публична покана за участие в избор на изпълнител за възлагане на  обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група чужди езици - за нуждите на Окръжна  прокуратура – Русе”.

Срокът за подаване на оферти е 27.08.2014г.

За допълнителна информация: тел.082/881307 – Снежанка Христова и ел.адрес: [email protected]