26 Май 2015 г.

Ден на отворени врати

Сподели

На 22.05.2015. (петък), съгласно първоначалното обявление, в Окръжна прокуратура – Русе се проведе ден на отворените врати.

На 22.05.2015. (петък), съгласно първоначалното обявление, в Окръжна прокуратура – Русе се проведе ден на отворените врати. На проявилите интерес към тази инициатива граждани и студенти по специалността „Право“ към Юридическия факултет на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ бяха представени за запознаване кабинетите с деловодството и регистратурата на Окръжна прокуратура – Русе, изградената информационна система и сървърите, обслужващи Унифицираната информационна система на Република България. Разяснен бе хода на всеки сигнал до прокуратурата – от регистрирането му в деловодството, до внасянето да селото в съда. В кабинета на Административния ръководител бяха демонстрирани възможностите на програмата за случайно разпределение на делата, предоставена от Висшия съдебен съвет.

Окръжна прокуратура – Русе използва случая да благодари на гостите на събитието за проявения интерес“