ПРОКУРОРИ ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ ИЗНЕСОХА ОБУЧИТЕЛНА ЛЕКЦИЯ ПРЕД УЧЕНИЦИ ОТ СУЕЕ „СВ. КОНСТАНТИН – КИРИЛ ФИЛОСОФ“ – гр. РУСЕ

21 Май 2024 г.

На 21.05.2024 год. прокурори от Окръжна прокуратура – Русе осъществиха срещи с ученици от СУЕЕ „Св. Константин – Кирил философ“ – гр. Русе където изнесоха лекция на тема „Децата и компютърните/кибер престъпленията. Опасностите в интернет и социалните мрежи. Защита на личните данни в интернет пространството.“

Мирослав Маринов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе и прокурор Радослав Градев, посетиха СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ – гр. Русе, където се срещнаха с 95 деца, ученици от VІІІ „а“, „б“ и ІX „в“ клас и техните класни ръководители.

По време на лекцията магистратите запознаха учениците със зараждането и развитието на киберпрестъпността, структурата на правоприлагащите органи в Р България, които пряко са ангажирани с противодействие, разкриване и наказателното преследване на този вид престъпност. На учащите бяха разяснени видовете компютърни престъпления и съответните разпоредби в НК, с които са криминализирани тези деяния. Прокурорите разказаха на учениците случаи от своята практика, като описаха механизма на извършване на съответните престъпления. Темата предизвика интерес сред учениците и те поставиха въпроси, на които магистрите отговориха на достъпен за учениците език.

Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.