Продължават срещите посветени на „Ден на отворените врати“ в Окръжна прокуратура - Русе и Районна прокуратура – Русе

24 Април 2024 г.

На 22.04.2024 год. Окръжна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Русе проведоха среща ученици на СУЕЕ „Св. Константин – Кирил философ“ – гр. Русе, посветена на Ден на отворените врати, на тема „Открито за съдебна власт. Нека се запознаем“. Повод за това бе професионалния празник на българските юристи и на съдебните служители

В събитието взеха участие 20 ученици от Х клас на Училището и техния преподавател г-жа Румена Господинова. В срещата взеха участие Зам.-окръжен прокурор Мирослав Маринов и говорител на Окръжна прокуратура – Русе, Зам.-районен прокурор Светослав Великов и говорител на Районна прокуратура – Русе и следовател Вярка Дудева – Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе.

Учениците бяха запознати със създаването и историята на правосъдната система на България, структурата на органите на съдебната власт и отговорностите, които имат магистратите. Разяснено беше как работи съдебната система, функцията на прокуратурата и съда. Редът, по които всеки гражданин на Р България може да подаде сигнал за извършено закононарушение. Разяснено беше на учениците, на каква възраст започват да носят наказателна отговорност и какви са последиците, предвидени от закона, ако им бъдат наложени различните по вид наказания, описани в НК на Р България.

Следовател Дудева сподели примери от практиката си, като обясни по какви правила се провежда разследването по наказателни дела, какви видове експертни изследвания могат да бъдат извършвани и как следва да бъдат събирани доказателства. Беше представена и конкретна информация за този процес, като чрез презентации бе представена и работата на експертите-криминалисти.

Магистратите засегнаха темата за наркотиците и тежките последици от престъпленията свързани с контрабандата и разпространението на различните видове наркотични вещества.

Изнесената информация, провокира учениците и на домакините бяха зададени множество въпроси, свързани с използването на различните способи за събиране на доказателства.