Обучителен семинар по проект „Детска пътека“

17 Януари 2024 г.

Обучителен семинар по проект „Детска пътека“ – за подпомагане и подкрепа на деца – свидетели по наказателни производства или в риск от насилие, реализиран по програма „Правосъдие“, процедура по Норвежкия финансов механизъм, от Асоциацията на прокурорите в България и фондация „Развитие на Северозападна България“

 

На 12.01.2024 год., в гр. Русе приключи обучителен семинар по проект „Детска пътека“, чрез който се подготвя въвеждането на услугата „детска пътека“ за подпомагане и подкрепа на деца – свидетели по наказателни производства или в случаи на риск от насилие.

Засегнати бяха проблеми свързани с дефинирането на рисковите фактори и действието им при тази категория деца. Изясниха се процесите на виктимизация и криминализация на детското поведение, както и ролята на съответните органи, работещи по установяване и управление на тези процеси. Разяснени бяха стандартите и механизма за прилагане на услугата „детска пътека“ при деца свидетели – очевидци на престъпление и извършители на противоправни действия и престъпления. Представиха се добри практики, подходи и протоколи при работа с тази категория лица.

Водещи лектори бяха Радослав Градев - прокурор при Окръжна прокуратура – Русе и Нина Банкова - психолог. В обучението взеха участие над 18 души - магистрати от Районна прокуратура – Русе, Районен съд – Русе, Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе, служители на Община Русе и членове на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, служители на ОД на МВР – Русе, социални работници от Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Русе и Сдружение „Център Динамика“ – Русе.

Семинарът е реализиран по програма „Правосъдие“, процедура по Норвежкия финансов механизъм, от Асоциацията на прокурорите в България и фондация „Развитие на Северозападна България“.