Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

11 Януари 2024 г.

На 10.01.2024 год. Окръжен съд – Русе и Окръжна прокуратура – Русе, със съдействието на РЗИ – Русе, проведоха обучителна лекция в изпълнение на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ с ученици от СУ „ Йордан Йовков“ – гр. Русе.

Съдия Татяна Черкезова от Окръжен съд – Русе, зам.-окръжен прокурор Мирослав Маринов и ст.експерт Илияна Иванова от РЗИ – гр. Русе представиха пред ученици от X и XI клас основните проблеми и неблагоприятни последици, които съдебната практика установява при неправомерно управление на моторни превозни средства, както и управлението на МПС след употреба на алкохол или наркотици. Лекторите представиха по достъпен начин социалните, психологически и физически опасности, свързани със злоупотребата с наркотични вещества.

Акцент бе поставен върху сигналите на зависимост, по които учащите биха могли да разпознаят употребяващите наркотични вещества и начинът по който биха могли да реагират, за да предотвратят неблагоприятни последици, в случай че тези лица решат да управляват МПС. Беше представен кратък видео материал свързан с опасностите от неправилното управление на МПС, велосипеди, електрически тротинетки и други превозни средства, както и неправилно движение на пешеходци. Представиха се казуси, свързани с шофиране след употреба на алкохол и наркотици. На учащите бе разяснено кога едно такова деяние би могло да се санкционира като административно нарушение и кога като престъпление. Какъв е реда за установяване употребата на алкохол и наркотици и какви са предвидените в закона санкции.

Особен интерес предизвика симулацията, при която със съдействието на Илияна Иванова от РЗИ – Русе и посредством специални алкоочила, учениците сами изпитаха влиянието на алкохола върху възприятията и реакциите си. Разяснени бяха и вредите от употребата на райски газ. На децата бяха предоставени информационни брошури описващи вредите и трайните последици от приемането му.

 

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ цели повишаване на правната грамотност и култура на подрастващите.