Районна прокуратура-Русе разпореди проверка във връзка с получен сигнал от РИОСВ за замърсен въздух

10 Октомври 2023 г.

Районна прокуратура-Русе разпореди проверка във връзка с получен сигнал от РИОСВ за замърсен въздух

 

Окръжна прокуратура-Русе уведомява, че на 06.10.2023 г. в 8,45 ч. в  Районна прокуратура-Русе е постъпил сигнал от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Русе, сочещ данни за системно изпускане на замърсен въздух - основно миризми, оприличени на „изгоряла пластмаса“, „отработени масла и нефтопродукти“, „бакелит“, „хлор“, силно усещащи се в източната част на град Русе. В сигнала са описани резултати от извършени проверки от служители на РИОСВ-Русе и Община-Русе в периода 08.09.2023 г. - 05.10.2023 г. и са посочени три вероятни източника на замърсен въздух, без да се изяснява това замърсяване опасно ли е за хората, животните и растенията.

Районна прокуратура-Русе е образувала преписка по сигнала. Наблюдаващият прокурор е приел, че са налице данни за престъпление по чл. 352, ал. 1 и ал. 2 от НК и е възложил в седмодневен срок, считано от днес, служители на Второ РУ при ОД на МВР-Русе да извършат проверка. Материалите са предадени на полицейските служители и по тях е започнала работа.

Дадени са указания да се установи описаните в сигнала на РИОСВ-Русе миризми представляват ли опасност и каква за жителите на гр. Русе и околната среда, а също да се установи  предписанията от РИОСВ-Русе до три промишлени предприятия изпълнени ли са и в какъв обем.

Разпоредено е да се изясни как това е повлияло на околната среда като се посочат събраните данни за периода от пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и измерванията на пункта за непрекъснат мониторинг на органични вещества и да  се извършат проверки и огледи на съответните места, сочени в сигнала, с цел изготвяне на констативни протоколи за нуждите на проверката, в това число и в местността Пухлево дере - гр. Русе, където е посочено, че има наличие на тлеещи смесени отпадъци.