Окръжна прокуратура – Русе с данни от проверката във връзка със случай на деца, дишащи райски газ

13 Септември 2023 г.

Окръжна прокуратура – Русе с данни от проверката във връзка със случай на деца, дишащи райски газ

 

На 11.09.2023 год. Окръжна прокуратура – Русе се самосезира по публикация в електронно издание на „24часа“ – „Въпреки забраната: Деца дишат райски газ в центъра на Русе“. Преценено е, че в съобщението са налице данни за извършени административни нарушения на разпоредби на Закона за здравето и Закона за закрила на детето, от неустановени към него момент лица, и това налага намеса на прокуратурата по реда на общия надзор за законност. Своевременно е разпоредена проверка на екип от служители на ОД на МВР – Русе и на Регионална здравна инспекция – Русе.

Установена е самоличността на осемте непълнолетни лица, заснети на видеоклипа тиражиран в медиите. Същите са на възраст от 15 до 17 години и са учащи в различни учебни заведения в гр. Русе. Те са закупили един флакон диазотен оксид (райски газ) за сумата от 50,00 лева от 17 годишно непълнолетно лице. Децата са се свързали помежду си чрез личните си профили в една от социалните мрежи.

В хода на проверката, като притежание на три лица (едното от които е непълнолетно – на 17 години), са установени и задържани 114 флакона съдържащи диазотен оксид (райски газ) - всеки с вместимост от 640 мл. и 360 патрона за разфасоване (пълнене) на такъв газ. След приключване на работата по преписката същите ще бъдат предадени на РЗИ – Русе. От един флакон с райски газ могат да се заредят 80 балона, които след това да се продадат на дребно.

На едно от пълнолетните лица, здравен инспектор от РЗИ – Русе, е съставил Акт за установяване на административно нарушение. Актът е подписан без възражения. Санкционираното лице е заявило желание за приключване на административно-наказателното производство със споразумение по чл. 58г от ЗАНН. По отношение на другото пълнолетно лице, информацията е предадена на представител на РЗИ – Русе и предстои да бъде извършена преценка от тяхна страна относно ангажирането на административно-наказателната му отговорност. На непълнолетното лице, което е препродало райския газ на осемте непълнолетни деца, не може да бъде търсена отговорност по Закона за здравето.

ОД на МВР – Русе, уведоми Държавна агенция за закрила на детето, ТО на Главна дирекция Контрол по правата на детето - отдел „Мониторинг и контрол – СЕВЕРЕН“ и Община – Русе, Отдел „Социални дейности” – за установеното поведение на всяко от непълнолетните лица. Това са органите, които ще преценяват необходимостта и възможността от предприемане на съответни мерки. Отдел „Социални дейности” в Община – Русе е отговорен за организирането и изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ и има водеща роля в дейността на комисията за детето (съгласно обявеното в т. 13 от програмата им).

 

До момента не са установени данни за извършено престъпление от общ характер.

Окръжна прокуратура – Русе смята за важно да бъде отчетено, че тази проверка не би била възможна, ако не разполагаше с правомощията дадени й от Конституцията и ЗСВ по линия на „Общия надзор за законност“. Случаят бе проверен и изяснен от екип служители на ОД на МВР – Русе и на Регионална здравна инспекция – Русе в изключително кратък срок – от два дни, едва след ангажиране на Прокуратурата с казуса и това не е прецедент в работата на прокурорите.

Продажбата на иззетите от трите лица флакони диазотен оксид (райски газ) и патроните за тях, не е извършвана и документирана по реда на Закона за счетоводството. Тя е осъществена от тях като физически лица. Цената на едро на флакон с райски газ, с вместимост от 640 мл. е от 28,00 до 32,00 лева и свободно се предлагат в интернет и социалните мрежи. Цената на един балон е от 6,00 до 7,00 лева и съответно печалбата от продажбата на дребно на един флакон райски газ може да е от 480 до 560 лева. Тази информация не е съставлява „достатъчно данни“ по смисъла на НПК и не дава възможност да бъде образувано и проведено разследване за извършени престъпления за данъчни престъпления, но Окръжна прокуратура – Русе я намира за достатъчна органите по приходите да инициират и извършат съответните проверки, за които имат необходимата компетентност.