Открит урок по история на Българската конституция в Съдебната палата

24 Април 2023 г.

Открит урок по история на Българската конституция

в Съдебната палата

 

Окръжен съд – Русе съвместно с Окръжна прокуратура – Русе  проведоха открит урок на тема: „История на българските конституции“ с ученици от ПГО „Недка Иван Лазарова“ Русе.

Инициативата беше организирана по повод 144 години от приемане на Търновската конституция.

Съдия Антоанета Атанасова и прокурор Мирослав Маринов посрещнаха гимназистите в Мраморната зала, където им представиха уникалните стъклописи и историята на сградата на Съдебната палата в гр. Русе. Срещата продължи в съдебна зала № 7, където съдия Атанасова представи четирите български конституции на Третата Българска държава, като специално внимание бе отделено на Търновската конституция и Конституцията на Р България от 1991 г.

На учениците бе разяснен принципът на разделение на властите в България, правомощията на всяка от тях и взаимодействието между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Съдия Атанасова представи структурата на съдебната власт.

Прокурор Маринов разясни текстовете в Конституцията, регламентиращи основните права и свободи, както и правата на обвиняемите и лишените от свобода. Представена бе и дейността на Прокуратурата на Р България. С пример от практиката, в който бяха включени и учениците, бе разяснено какво представлява противозаконното отнемане на чужда вещ, нанасяне на телесни повреди и как това може да прерасне в непредпазливо убийство. Какви права има жертвата и как може да ги защити, включително и чрез подаване на искове за обезщетение от престъпленията.

Проявата бе част от Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт. В края на срещата всички младежи получиха удостоверения за участието си в Програмата, Конституция на Република България и информационни брошури.