4 Септември 2015 г.

Прессъобщение 04.09.2015

Сподели

Окръжна прокуратура – Русе внесе в Окръжен съд – гр. Русе обвинителен акт срещу лицето Р.А.Х. от гр.Р. на 46г., за това, че:

Окръжна прокуратура – Русе внесе в Окръжен съд – гр. Русе обвинителен акт срещу лицето Р.А.Х. от гр.Р. на 46г., за това, че:

                    През периода от 04.07.2007г. до 26.02.2009г., в гр.В., Р.обл., в качеството си на длъжностно лице, в условията на продължавано престъпление- на 13 пъти, присвоил чужди пари, поверени му да ги управлява- на обща стойност 13 769,70 лева, собственост на Общ.В., като за улесняването му извършил и друго престъпление, за което не се предвижда по-тежко наказание- по чл.220 ал.1 от НК, вр. с чл.26 от НК, като на 13 пъти, в качеството си на длъжностно лице, съзнателно сключил неизгодни сделки с друго лице от гр.П., с които му възложил функции за ръководител на проект , финансиран по програма САПАРД, а именно 13 бр.  граждански договори, като от това са произлезли значителни вреди за Общ. В., която той представлявал, в размер на 13 769.70 лева.

Престъпление по чл.202 ал.1 т.1, вр. с чл.201 от НК.

 

На 03.08.2009 г. в гр.В, в качеството си на длъжностно лице-, съзнателно сключил неизгодна сделка- Договор за изпълнение на строително-монтажни работи, като от това са произлезли значителни вреди за Общ. В., която той представлявал, в размер на 28 311.36 лева,         

        

                Престъпление по чл.220 ал.1, вр. с чл.2 ал.2 от НК.

 

През периода от 13.04.2007г. до 30.09.2009г., в гр.В., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение в условията на продължавано престъпление- на 2 пъти, нарушил и не изпълнил служебните си задължения - чл.2 ал.1 т.1, вр. с чл.1 ал.2 т.1 от НВМОП, като не провел прозрачна и действителна процедура за събиране на оферти за обект „Преасфалтиране на улици- частично в гр.В.” и разпоредил строителството да бъде извършено от  АД- гр.Ш., представлявано от Д. Х. Д., като сключил Договора . с предмет „Преасфалтиране на участъци от улици в гр.В.“ без осъществена реална процедура по НВМОП, както и чл.166 ал.1; чл.170 ал.1 от ЗУТ, вр. с чл.4 ал.3, вр. с ал.1 и чл.5 ал.1 от  Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като не сключил договор за консултантски услуги и осъществяване на строителен надзор и не осигурил възможност за упражняване на контрол, включително и чрез проверки на място по отношение на строително-ремонтните работи на обект: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ гр.Г., Общ. В., представляващи строителство трета категория, с цел да набави облага за себе си, за „Е.” ЕООД- гр.П., представлявано от П. Н. Б. и за „А.- Ч. м.” АД- гр.Ш., представлявано от Д. Х. Д., като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община В. в размер на 61 933,30 лева-

Престъпление по чл.282 ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26 ал.1 от НК.