22 Юни 2015 г.

Прессъобщение 22.06.2015

Сподели

Окръжна прокуратура – Русе внесе в Окръжен съд – гр. Русе обвинителен акт срещу лицата З. С. И. от гр.Р на 33г. и Й.С.И. на 39г. за това, че:

 

З. С.И .                         

През периода от  15.12.2008 г. до  19.01.2010 г. в гр. Р.,пред Областна разплащателна агенция – гр.Р. към ДФ „Земеделие”,в подадено заявление  по реда на чл. 32, ал. 1 от „Закона за подпомагане на земеделските производители” и  чл. 17,ал.1 от Наредба № 9/03.04.2008 г за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и в бизнес – план, приложение към заявлението, представил неверни сведения в нарушение на задължението си  да предостави верни такива – че отглежда в собственият си животновъден обект в с. К., обл. Р. –животни   за угояване, за да получи средства в размер на 48 892,00 лева от фондове, принадлежащи на ЕС -  от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, като получил такива  средства  в размер на 24 446,00 лв. – 80% /19 556,80лв. от ЕЗФРСР/ и 20%/4 889,20 лв. национално съфинансиране/.

 

Престъпление по чл.248а,ал.5 /изм./,вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1,вр. чл.2, ал.2  от НК.

 

 На 12.11.2012г. в гр.Русе пред отдел „Регионална  разплащателна агенция” към ОД на ДФ „Земеделие” -  Разград, в подадена заявка за плащане  по реда на чл.32,ал.1 от „Закона за подпомагане на земеделските производители” и  чл. 24 от Наредба № 9/03.04.2008 г за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., представил неверни сведения в нарушение на задължението си  да предостави верни такива – че отглежда в собственият си животновъден обект в с. К. животни за угояване, , за да получи средства в размер на 24 446, 00 лева от фондове, принадлежащи на ЕС –  от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 80% /19 556,80лв. от ЕЗФРСР/и 20%/4 889,20 лв. национално съфинансиране/.

 

 Престъпление по чл.248а,ал.2,пр.1,вр. ал.1 от НК

 

 На 15.12.2008 г.в гр. Р.,съзнателно се  ползвал от  неистински официален документ – Удостоверение за  наличието или  липсата на  задължения на НАП  ТД – Р.,когато от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

 

 Престъпление по чл.316,вр.чл.308,ал.1 от НК

 

 

 Й.С.И.

 

През периода от  15.12.2008 г. до  19.01.2010 г. в гр. Русе,пред Областна разплащателна агенция  – гр.Русе към ДФ „Земеделие”,в подадено заявление по реда на чл. 32, ал. 1 от „Закона за подпомагане на земеделските производители” и  чл. 17,ал.1 от Наредба № 9/03.04.2008 г за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и в бизнес – план, приложение към заявлението, представил неверни сведения в нарушение на задължението си  да предостави верни такива – че отглежда в собственият си животновъден обект в с. Кошов, обл. Русенска животни   за угояване, , за да получи средства в размер на 48 892,00 лева от фондове, принадлежащи на ЕС - от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, като получил такива  средства  в размер на 24 446,00 лв. – 80% /19 556,80лв. от ЕЗФРСР/ от 20% / 4 889,20 лв. национално съфинансиране/.

 

Престъпление по  чл. 248а,ал.5 /изм./, вр. ал. 2, пр.1,вр.,ал.1,вр. чл.2,ал.2 от НК

 

На 09.11.2012г. в гр. Разград, пред отдел „Регионална  разплащателна агенция” към ОД на ДФ „Земеделие” -  Разград, в подадена заявка за плащане  по реда на чл. 32, ал. 1 от „Закона за подпомагане на земеделските производители” и  чл. 24 от Наредба № 9/03.04.2008 г за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., представил неверни сведения в нарушение на задължението си  да предостави верни такива – че отглежда в собственият си животновъден обект в с. К., животни   за угояване, като  животновъдния обект е непригоден за отглеждане на  животни, в противоречие с изискванията на   Наредба № 9/03.04.2008 г.  на Министъра на земеделието и продоволствието ,за да получи средства в размер на 24 446, 00 лева от фондове, принадлежащи на ЕС - от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, 80% /19 556,80лв.от ЕЗФРСР/ и 20% / 4 889,20 лв. национално съфинансиране/.

 

Престъпление по чл. 248а,ал.2,пр.1,вр.ал.1 от НК