Прессъобщение 26.06.2019г.

26 Юни 2019 г.

Окръжна прокуратура-Русе с съорганизатор на международен семинар „Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните права на ЕС“

Окръжна прокуратура-Русе с съорганизатор на международен семинар „Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните права на ЕС“

Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че на 29.06.2019г. и 30.06.2019г. в сградата на съдебната палата ще се проведе международен семинар на тема „Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните права на ЕС“. Лектори на семинара ще бъдат Проф. д-р Жан-Пол ЖАКЕ, Франция, Почетен директор на Правната служба на Съвета на ЕС; Проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС и съдия в Конституционния съд на Република България, ръководител на проекта; Проф. д-р Корнелиу-Ливиу ПОПЕСКУ, Румъния, Департамент по публично право на Юридическия факултет на Букурещкия университет.

Семинарът ще бъде открит на 29.06.2019г. в 9, 30 часа. На откриването ще присъстват Кметът на Община – Русе, посланиците на Република България в Република Румъния и на Република Румъния в Република България, както и представляващият Висшия съдебен съвет на Република България – г-т Боян Магдалинчев. Ще бъдат разгледани теми, свързани със съдържанието и особеностите на Хартата на основните права на ЕС, нейната роля и значение, както и практическите аспекти, свързани с нейното прилагане.

Организаторите на международния семинар канят всички юристи, които проявяват интерес към актуалната тема. Осигурен е пълен симултанен превод.