СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИНОС

16 Декември 2014 г.

Русенски университет "Ангел Кънчев" награди Окръжна прокуратура - гр. Русе

Русенски университет "Ангел Кънчев" връчи "СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИНОС' на Окръжна прокуратура Русе в знак на изключително високата оценка и признание на ръководството и академичната общност за персоналната ангажираност и социална отговорност на Окръжна прокуратура Русе и на нейните ръководители.