7 Септември 2017 г.

Прессъобщени 07.09.2017 г.

Сподели

Окръжна прокуратура – Русе предаде на съд трима  за престъпления против данъчната система                   

 

Обвинението срещу Наско А. /на 66 години/ е за това, че през периода 14.04.2003 г. – 13.05.2005 г., в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на 7 пъти, в качеството си на представляващ и управляващ ЕТ ”Н. А. – 93” - гр.Русе, чрез използване на документи с невярно съдържание: справки-декларации по ЗДДС по описа на ТД НАП - Русе на ЕТ ”Н. А. – 93”, за различни данъчни периоди, с деклариран ДДС за възстановяване, ведно с дневник за покупки с включени данъчни фактури. Получил от държавния бюджет за ЕТ „Н. А. – 93“ – гр.Русе неследваща се парична сума в особено големи размери – Данък добавена стойност за възстановяване, в общ размер на 478 391.06 лева и дал възможност: на Д.О., като управляващ и представляващ „Дик Трейдинг“ ООД - Русе и на Юлиян  А., като управляващ и представляващ „ЕРИДА“ ЕООД – гр.Русе да получат от държавния бюджет за двете дружества, неследваща се парична сума в особено големи размери в общ размер на 201 747 лева.

Обвинението срещу Юлиян А. /на 64 години/ е за това, че през периода 14.11.2002 г. – 31.10.2008 г., в гр.Русе и в гр.Силистра, в условията на продължавано престъпление – на 23 пъти, чрез използване на документи с невярно съдържание: справки-декларации по ЗДДС по описа на ТД НАП - Русе на “НЕЙТ” ЕООД  - гр.Русе за различни данъчни периоди, ведно с дневник за покупки, с деклариран ДДС за възстановяване по  данъчни фактури, получил от държавния бюджет за „НЕЙТ“ ЕООД – гр.Русе, „ЕРИДА“ ЕООД – гр.Русе, ЕТ „Е. М.“ – с.Черник, обл.Силистра и “ИЛИТИЯ -Д” ЕООД – гр.Русе неследваща се парична сума в особено големи размери – ДДС за възстановяване, в общ размер на 1 364 744.70 лева, като за получаването на част от сумата - 168 747 лева му била дадена възможност от Наско А., чрез ЕТ „Н. А.-93“ гр.Русе.

Обвинението срещу Димитър О./ на 67 години/ е за това, че през периода 15.09.2003 г. – 14.09.2009 г., в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на 39 пъти, чрез използване на документи с невярно съдържание: справки-декларации по ЗДДС по описа на ТД НАП - Русе на “ДИК ТРЕЙДИНГ” ООД - гр.Русе за различни данъчни периоди, ведно с дневник за покупки, с деклариран ДДС за възстановяване по данъчни фактури издадени различни фирми

получил от държавния бюджет за “РУБИКА” ООД  - гр.Русе и “ДИК ТРЕЙДИНГ” ООД  - гр.Русе неследваща се парична сума в особено големи размери – ДДС за възстановяване в общ размер на 638 763.83 лева, като за получаването на част от сумата – 33 000 лева за „ДИК ТРЕЙДИНГ“ ООД – гр.Русе му била дадена възможност от Наско А., чрез ЕТ „Наско Айвазов-93“ гр.Русе.

Престъпление по чл.256, ал.2, вр. ал.1 вр. чл.26  от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.