Прессъобщени 28.11.2016 г.

28 Ноември 2016 г.

Окръжна прокуратура - Русе стартира изпълнението на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

С гостуване на сто осмокласника от Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ гр. Русе стартира участието на прокурори и съдии от Окръжен съд – Русе и Окръжна прокуратура –Русе  в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката  и цели обогатяване на познанията на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност, превенция на детското насилие и повишаване степента на спазване на законите. Въз основа на подписаното петгодишно споразумение за сътрудничество относно реализирането на програмата, съдии, прокурори и съдебни служители доброволно и напълно безвъзмездно ще изнасят лекции пред учениците от гимназиалния курс VІІІ-ХІІ клас по предварително определени теми.

За учебната 2016/2017 година училища- партньори на Окръжен съд – Русе  и Окръжна прокуратура –Русе по Образователната програма са Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ гр. Русе и Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе. В рамките на изпълнение на програмата през тази учебна година, освен изнасяне на лекции в учебни часове, са предвидени и посещения на учениците в сградата на съдебната палата, а на финала – подготовка и  разиграване на симулирани процеси, викторини и състезания.

По време на това първо мероприятие, осъществено на 25 ноември 2016 година, децата и техните класни ръководители бяха приветствани от прокурор Надежда Митева-говорител на  Окръжна прокуратура - Русе, която ги запозна  с целта на Образователната програма и им разказа интересни факти за това как са се появили тогите, с които са облечени съдиите и прокурорите в съдебна зала. Обясни им  правилата, които следва да се спазват при посещение в съдебната палата и при присъствие в съдебна зала. Бе обърнато специално внимание на правата на децата и тяхната защита.От експерта „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Русе – Лилия Ненова, учениците научиха историята за изграждането на Съдебната  палата в град Русе  и интересни факти за Мраморната зала, в която протече събитието. Както повеляват правилата, всички прави посрещнаха влизането на Съда в Мраморната зала в лицето на  окръжен съдия Антоанета Атанасова. Съдия Атанасова на език запозна учениците с устройството на съдебната система в РБългария, със смисъла и значението на разделението на властите в страната, с видовете дела, които се разглеждат в съдилищата, с работата на магистратите (съдии, прокурори, следователи). Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура - гр.Русе - Георги Георгиев, разказа подробности за работата, правата и задълженията на прокурорите, за същността на досъдебната и съдебната фази по наказателните дела. Съществена част от лекцията беше посветена на престъпленията, свързани с наркотичните вещества. И докато окръжният прокурор разясняваше на  учениците  наказателната отговорност, която може да им бъде потърсена в случай на извършване на подобен вид деяния, в Мраморната зала връхлетяха служители на Областно звено „Охрана на съдебната власт“, които носеха заповед за задържане на непълнолетно лице за притежание на наркотици. Всъщност нямаше  никаква заповед за задържане и съдебната охрана не издирваше никого. Това беше начин децата да видят какви могат да бъдат последствията, ако някой от тях реши да се занимава с деяния, които законът третира като престъпления.

Освен превенцията срещу употребата на наркотични вещества и престъпленията, извършвани от наркозависими, лекторите отделиха време да запознаят децата с техните права по закон, като насочиха вниманието им, че във всеки един момент, когато те считат, че  правата и интересите им са нарушени или застрашени,  могат да потърсят съдействие и защита, както в лицето на прокуратурата, така и в лицето на съда.

Всяко едно дете получи брошура, изготвена от Окръжен съд - Русе, в която са описани детските права според Конвенцията за правата на детето, приета от Организацията на обединените нации (ООН) и ратифицирана от РБългария, както и правата на детето-участник в съдебен процес.

Така приключи тази първа среща в рамките на Образователната програма, но от месец януари 2017 година предстои да стартира поредица от посещения на магистрати в учебни часове на място в училищата, когато пред учениците ще бъдат представени и други теми на правна тематика.