11 Април 2014 г.

135 години от създаването на Търновската конституция отбелязва юридическата общност в Русе

Сподели

Представители на цялата юридическа общност в Русе ще отбележат заедно 135 години от учредяването на Търновската конституция. Събитието ще бъде почетено с тържествена церемония, която ще се състои на 16 април 2014 г. от 11.00 часа във фоайето на Съдебната палата.

Представители на цялата юридическа общност в Русе ще отбележат заедно 135 години от учредяването на Търновската конституция. Събитието ще бъде почетено с тържествена церемония, която ще се състои на 16 април 2014 г. от 11.00 часа във фоайето на Съдебната палата. Кратко слово по повод годишнината ще произнесе съдия Даринка Алексиева – председател на Окръжен съд – Русе. Поздрав към присъстващите юристи ще поднесат и студенти от специалността „Право“ на Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев“.

По повод празника ще бъде представена и изложба на тема „135 години Търновска конституция“, която съдържа снимки на първите ни законотворци, документи и оригинали на конституциите на България – от Търновската до сега действащата, съхранявани от Централния държавен архив.

Експозицията се осъществява със съдействието на Държавна агенция „Архиви“, Окръжен съд – Русе, Административен съд – Русе, Окръжен съд – Русе, Адвокатска колегия – Русе, Камарата на частните съдебни изпълнители – Русе и нотариуси от Русенския съдебен район.