Прессъобщение от 28.07.2014

28 Юли 2014 г.

Окръжна прокуратура – Русе внесе Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК в Русенски окръжен съд срещу лицето Д.Г.Д –50 г., от гр. Русе, затова че

Окръжна прокуратура – Русе внесе Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК в Русенски окръжен съд срещу лицето Д.Г.Д –50 г., от гр. Русе, затова че през периода месец януари 005г.–30.04.007г. в Русе, като собственик и управляващ ЕТ ”Д.Д.–Р.”-Русе, в условията на продължавано престъпление - на три пъти, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери–патентен данък за 004г. и данък върху дохода за 005г. и 006г. в размер на общо 12 561,12 лв., като не подал годишни данъчни декларации за облагаем доход, които се изискват по силата на чл. 41 от ЗОДФЛ /отм./, по чл. 50 от ЗДДФЛ /изм./, като до приключването на съдебното следствие в първоинстанционния съд необявеното и неплатено данъчно задължение заедно с дължимите лихви е внесено в бюджета-престъпление

  • по чл. 255 ал. 4 вр. ал. 1 /изм./ вр. чл. 26 ал. 1 НК.