Прессъобщение от 30.07.2014

30 Юли 2014 г.

Окръжна прокуратура – Русе внесе в Окръжен съд – гр. Русе Обвинителен акт срещу лицата В.Д.М. – 46 г., А.Д.А – 39 г., П.Т.П. - 39 г., И.П.И. – 55 г. - всички от гр. Русе, в това че:

Окръжна прокуратура – Русе внесе в Окръжен съд – гр. Русе Обвинителен акт срещу лицата В.Д.М. – 46 г., А.Д.А – 39 г., П.Т.П. - 39 г., И.П.И. – 55 г. - всички от гр. Русе, в това че:

 • За В.Д.М –за времето от 27.03.2009 – до 02.06.2009 г., вкл. в гр. Русе, в съучастие с А.Д.А и П.Т.А., в условията на продължавано престъпление на пет пъти подбудил и подпомогнал П.Т.П. съзнателно да се ползва от неистински официален документ- бълг. лична карта № ххх издадена на 28.04.2004 г. от МВР – Велико Търново на името на В.И.Г., като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено и с цел имотна облага – пр. по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.20,, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
 • За времето от 27.03.2009год. до 02.06.2009 г.,вкл. в гр.Русе, в съучастие с А.Д.А. и П.Т.П.,като подбудители и помагачи с А.Д. А.,в условията на продължавано престъпление - на пет пъти, подбудил и подпомогнал П.Т.П,в условията на продължавано престъпление-на пет пъти да състави неистински частни документи в частта на подписите на посочения като автор В.И.Г. и да ги употреби, за да докаже, че съществува право и правно отношение - че лицето В.И.Г. е придобил по надлежния ред правото на собственост на апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх”,по силата на извършената покупко-продажба на недвижимия имот и че в качеството на собственик има право да го продава;че съществува правно отношение-че лицето В.И.Г. е гражданин на Р България,че не съществува правно отношение – че лицето В.И.Г. е неженен и няма предишни бракове, и че не съществува дадено задължение -че лицето В.И.Г. няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски - пр.по чл.309,ал.1,вр.чл. 20,ал.3 и ал.4,вр. чл. 26, ал.1 от НК.
 • За това, че през периода от 27.04.2009год. до 02.06.2009г.,вкл. в гр.Русе в съучастие с А.Д.А., П.Т.П. и И.П.И., като подбудители и помагачи с А.Д.А., с цел да набави за себе си, за А.Д.А.,П.Т.П. и И.П.И имотна облага, подбудил и подпомогнал И.П.И. и П.Т.П., да възбудят и поддържат заблуждение у М.Р. от гр.Русе, че П.Т.П.е В.И.Г. и като собственик, му прехвърля собствеността на апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх” и с това причинил на М.Р. и А.Р.Д. от гр.Русе имотна вреда в размер на 66498,22лева, като измамата е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай – пр. по чл. 211,пр.1,вр.чл. 209, ал.1, вр.чл.20, ал.3 и ал.4 от НК.
 • За това, че през периода от 27.04.2009год. до 02.06.2009г,вкл. в гр.Русе, в съучастие с А.Д.А., П.Т.П.и И.П.И.,като подбудители и помагачи с А.Д.А., и като помагачи с И.П.И.,подбудил и подпомогнал П.Т.П. от гр.Русе, да извърши сделка с имущество – покупко-продажба на недвижим имот - апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх”, за който знаел, че е придобит чрез тежки умишлени престъпления по чл.316, вр чл.308,ал.3,вр.ал.2,вр.ал.1, като имуществото е в особено големи размери, на стойност 66498,22лв. и случаят е особено тежък – пр.по чл.253,ал.5,вр.ал.4,вр.чл.20,ал. 3 и ал.4 от НК.
 • за А.Д.А. - За времето от 27.03.2009год. до 02.06.2009г.,вкл. в гр.Русе, в съучастие с В.Д.М. и П.Т.П., като подбудители и помагачи с В.Д.М.,в условията на продължавано престъпление-на пет пъти,подбудил и подпомогнал П.Т.П., в условията на продължавано престъпление - на пет пъти, съзнателно да се ползва от неистински официален документ – български документ за самоличност – българска лична карта № ххх, издадена на 28.04.2004год. от МВР – Велико Търново на името на В. И. Г.,като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено и с цел имотна облага - пр. по чл.316,вр.чл.308, ал.3,вр. ал.2, вр.ал.1, вр.чл.20,ал.3 и ал.4 ,вр. чл. 26, ал.1 от НК.
 • За времето от 27.03.2009год. до 02.06.2009г.,вкл. в гр.Русе,в съучастие с В.Д.М. и П.Т.П., като подбудители и помагачи с В.Д. М.,в условията на продължавано престъпление - на пет пъти, подбудил и подпомогнал П.Т.П. в условията на продължавано престъпление - на пет пъти да състави неистински частни документи в частта на подписите на посочения като автор В.И.Г. и да ги употреби, за да докаже, че съществува право и правно отношение-че лицето В.И.Г. е придобил по надлежния ред правото на собственост на апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх,по силата на извършената покупко-продажба на недвижимия имот и че в качеството на собственик има право да го продава;че съществува правно отношение-че лицето В.И.Г. е гражданин на Р България,че не съществува правно отношение – че лицето В.И.Г. е неженен и няма предишни бракове, и че не съществува дадено задължение - че лицето В.И.Г.няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски -пр. по чл.309,ал.1,вр. чл. 20, ал.3 и ал. 4 ,вр. чл. 26, ал.1 от НК;
 • За това, че през периода от 27.04.2009год. до 02.06.2009г,вкл. в гр.Русе в съучастие с В.Д.М.,П.Т.П.и И.П.И., като подбудители и помагачи с В.Д.М., с цел да набави за себе си, за В.Д.М.,П.Т.П. и И.П. И. имотна облага, подбудил и подпомогнал И.П.И. и П.Т.П. да възбудят и поддържат заблуждение у М.Р. от гр.Русе, че П.Т.П. е В.И.Г. и като собственик му прехвърля собствеността на апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх „ и с това причинили на М.Р.и А.Р.Д. от гр.Русе имотна вреда в размер на 66498.22лева, като измамата е в особено големи размери, представляваща особено тежък - престъпление по чл.211,пр.1,вр.чл.209,ал.1,вр.чл. 20, ал.3 и ал.4 от НК;
 • За това, че през периода от 27.04.2009год. до 02.06.2009год.,вкл. в гр.Русе, в съучастие с В.Д.М.,П.Т.П. и И.П.И., като подбудители и помагачи с В.Д.М.,и като помагачи с И.П.И., подбудил и подпомогнал П. Т.П. от гр.Русе, да извърши сделка с имущество - покупко-продажба на недвижим имот- апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх”, за който знаел, че е придобит чрез тежки умишлени престъпления по чл. 316,вр.чл.308,ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1 от НК, като имуществото е в особено големи размери,на стойност 66498.22 лева и случаят е особено тежък –пр. по чл.253,ал.5,вр.ал.4,вр.ал.1,вр.чл.20,ал. 3 и ал.4 от НК;
 • за П.Т.П - За времето от 27.03.2009год. до 02.06.2009 год.,вкл. в гр.Русе, в съучастие с А.ДА.и В.Д.М, като извършител, подбуден и подпомогнат от А.Д.А. и В.ДМ., в условията на продължавано престъпление - на пет пъти, съзнателно се ползвал от неистински официален документ – български документ за самоличност – българска лична карта № ххх, издадена на 28.04.2004год. от МВР – Велико Търново на името на В.И.Г.,като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено и с цел имотна облага - пр. по чл.316,вр.чл.308,ал.3,вр.ал.2, вр.ал.1,вр.чл.20,ал.2 ,вр.чл. 26, ал.1 от НК;
 • За времето от 27.03.2009год. до 02.06.2009 год.,вкл. в гр.Русе, в съучастие с А.Д.А.и В.Д.М.,като извършител, подбуден и подпомогнат от А.Д.А.и В.Д.М., в условията на продължавано престъпление - на пет пъти, съставил неистински частни документив частта на подписите на посочения като автор В.И.Г. и ги употребил , за да докаже, че съществува право и правно отношение-че лицето В. И.Г. е придобил по надлежния ред правото на собственост на апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх”,по силата на извършената покупко-продажба на недвижимия имот и че в качеството на собственик има право да го продава;че съществува правно отношение-че лицето В.И.Г. е гражданин на Р България,че не съществува правно отношение – че лицето В.И.Г. е неженен и няма предишни бракове, и че не съществува дадено задължение - че лицето В.И.Г. няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски – пр. по чл.309,ал.1,вр.чл.20,ал.2,вр.чл. 26, ал.1 от НК;
 • За това, че през периода от 27.04.2009год. до 02.06.2009год.,вкл. в гр.Русе,в съучастие с А.Д.А.,В.Д.М. и И.П.И., като извършители с И. П. И., подбуден и подпомогнат от А.Д.А. и В.Д. М., с цел да набави за себе си, за А.Д.А.,В.Д.М. и И.П.И. имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у М. Р.от гр.Русе, че П.Т. П. е В.И.Г. и като собственик му прехвърля собствеността на апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх” и с това причинил на М. Р.и А.Р.Д.от гр.Русе имотна вреда в размер на 66 498,22лева, като измамата е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай –пр. по чл.211,пр.1,вр.,чл. 209, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК;
 • За това, че през периода от 27.04.2009год. до 02.06.2009год. ,вкл.в гр.Русе,в съучастие с А.Д.А.,В.Д.М. и И.П.И. ,като извършител, подбуден и подпомогнат от А.Д.А.и В.Д.М. и подпомогнат от И.П.И., извършил сделка с имущество - покупко-продажба на недвижим имот- апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх”, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 316,вр. чл.308, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1 от НК, като имуществото е в особено големи размери,на стойност 66 498,22лева и случаят е особено тежък – пр. по чл.253,ал.5,вр.ал.4, вр. ал.1,вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
 • За И.П.И. - За това, че през периода от 27.04.2009год. до 02.06.2009год,вкл.в гр.Русе, в съучастие с А.Д.А.,В.Д.М. и П.Т. П.,като извършители с П.Т.П., подбуден и подпомогнат от А.Д.А. и В.Д.М., с цел да набави за себе си, за А.Д. Ангелов ,В.Д.М. и П.Т.П., имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у М.Р.от гр.Русе, че П.Т.П. е В.И. Г. и като собственик му прехвърля собствеността на апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх” и с това причинил на М.Р.и А.Р.Д. от гр.Русе имотна вреда в размер на 66 498,22лева, като измамата е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай – пр. по чл. 211,пр.1,вр.чл.209,ал.1,вр.чл.20, ал.2 от НК;
 • За това, че през периода от 27.04.2009год. до 22.03.2013год., вкл. в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на петдесет и шест пъти, сам и в съучастие с А.Д.А.,В.Д.М. и П.Т.П.,като помагач, а А.Д. А. В.Д.М.,като подбудители и помагачи,подпомогнал П.Т.П.от гр.Русе да извърши сделка с имущество - покупко-продажба на недвижим имот - апартамент № 12 в гр.Русе, ул.”ххх” на стойност 66 498,22лева,за който знаел, че е придобит чрез тежки умишлени престъпления по чл. 316,вр.чл.308, ал.3,вр.ал.2, вр.ал.1 от НК и извършил финансови операции със сумата от 66 302,64лв./ 33 900 Евро/,за които средства знаел че са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 211, пр.1,вр. чл. 209, ал.1,вр.чл.20,ал.2 от НК., като имуществото и средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл. 253,ал.5,вр.ал.4,вр.ал.1,вр.чл. 20, ал.2 и ал.4,вр.чл. 26, ал.1 от НК.