Прессъобщение 19.05.2016 г.

19 Май 2016 г.

Мъж, получил неправомерно средства по проект, финансиран от европейски фонд е осъден, по обвинение на Окръжна прокуратура - Русе

По обвинение на Окръжна прокуратура – Русе, 38-годишен мъж, получил неправоморно средства по проект от  европейски фонд е осъден на две години лишаване от свобода за престъпление по чл. 248а ал.5, вр. с ал.3 пр.1, вр. с ал.2 пр.1 от НК. На основание чл. 66 ал.1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за изпитателен срок от пет години.

      Съдът призна за виновен  Мартин К., по повдигнатото му обвинение, за това, че през периода от 25.02.2013 г. до 13.01.2014 г. в град Борово, област Русе и в град Русе, като управляващ и представляващ юридическото лице „Техгруп” ЕООД – гр. Русе, в подадени до Община Борово „Декларация за общия оборот и оборота от стоките с подобен предмет”   и „Списък- декларация на основните договори за доставки/услуги с подобен предмет“ , приложени към оферта за участие в обществена поръчка представил неверни сведения. Обществената поръчка е с предмет  „Закупуване на екипировка за групите за пресъздаване на  народни обичаи” / с три обособени позиции: закупуване на народни носии, закупуване на музикални инструменти и  закупуване на аудио-визуално оборудване/,  в изпълнение на договор, сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР 2007– 2013г. за проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство”.

          По този начин получил средства от фондове - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, предоставени от Европейския съюз на българската държава в размер на 52 140 лева.

           Присъдата подлежи на обжалване  или протест  пред Апелативния съд в гр. В. Търново.