Интервю на Административния ръководител на ОП Русе посветено на общественото обсъждане на проекта за нов ЗСВ

4 Юни 2024 г.

На 04.06.2024 год. от 8:10 часа, по покана на Българското национално радио, Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Русе – окръжен прокурор Георги Георгиев, участва в предаване водено от г-жа Силвия Великова. В интервюто, бяха обсъдени резултатите от проведената на 30.05.2024 год. в Министерство на правосъдието работната среща свързана с общественото обсъждане на проекта за нов ЗСВ.

Засегнати бяха въпросите касаещи реформата в съдебната система, необходимостта от промени в НК и НПК и очакванията на прокурорите за промяна в законодателството, която да подпомогне и улесни работата на правоприлагащите органи по наказателни дела. Коментирани бяха и проблеми в конкретни текстове от проекта на нов устройствен закон на съдебната власт. Посочено бе, че е възможно в ускорен порядък да се предложат нови текстове в проекта на нов Закон за съдебната власт, които не касаят промените в Конституцията.

Цялото интервю е достъпно на: https://bnr.bg/horizont/post/102000286