Участници в организирана престъпна група за незаконна търговия със стоки, носещи белезите на световни марки, бяха предадени на съд с обвинителен акт от Окръжна прокуратура – Ру

3 Юни 2024 г.

Окръжна прокуратура – Русе, с обвинителен акт, предаде на съд три лица – Пл.Д. на 58 години, Й.А. на 60 години, турски гражданин и Б.А на 48 години за извършени от тях престъпления. Обвиненията са по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК - участие в организирана престъпна група, създадена с цел получаване на доходи от престъпна дейност, извършвана на територията на страната и по чл. 172б, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 от НК - без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговски марки, като са ги  използвали в търговската си дейност, без правно основание, съхранявайки стоки с тези знаци и обозначения, с цел предлагането им за продажба на пазара.

Нанесените щети от извършените престъпления са на стойност 8 416 101 лева.

Престъпната група е действала на територията на гр. Русе, землището на с. Обретеник, обл. Русе и гр. София, от началото на месец януари 2022 год. до 12.12.2022 год.

В хода на разследването са установени и иззети от извършителите парични средства в брой, общо в размер на 40 350 лева и значителен брой вещи.

Спрямо всеки от обвиняемите е определена мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 10 000 лева и е наложена забрана за напускане на страната.

Разследването е осъществено от разследващ полицай при ГД „БОП“ при МВР, сектор „БОП“ – Русе, Разград.