Окръжна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Русе изнесоха обучителна лекция пред ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“ в гр.Русе

25 Април 2024 г.

На 24.04.2024г. Мирослав Маринов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе, и Светослав Великов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, изнесоха лекция на тема „Децата и компютърните/кибер престъпленията. Опасностите в интернет и социалните мрежи. Защита на личните данни в интернет пространството.“ пред ученици от XI „а“ и ІX „в“ клас на Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр.Русе.

По време на лекцията магистратите запознаха учениците със зараждането и развитието на киберпрестъпността, както и със службите в България, които пряко са ангажирани с противодействие, разкриване и разследване на този вид престъпност. На децата бяха разяснени видовете компютърни престъпления и съответните разпоредби в НК, с които са криминализирани тези деяния. Прокурорите разказаха на учениците случаи от своята практика, като описаха механизма на извършване на съответните престъпления.

Темата предизвика интерес сред учениците. Те поставиха въпроси, на които магистрите отговориха на достъпен за учениците език.

Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

През учебната 2023/2024г. Окръжна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Русе ще продължат да повишават правната култура на подрастващите с изнасянето на лекции в училищата и по други атрактивни теми и посрещане на ученици в сградата на Съдебната палата в гр.Русе.