Ден на отворените врати в Окръжна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Русе

17 Април 2024 г.

На 15.04.2024 год. Окръжна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Русе проведоха Ден на отворените врати, на тема „Открито за съдебна власт. Нека се запознаем“. Повод за това бе професионалния празник на българските юристи и на съдебните служители

В събитието взеха участие 20 ученици от ХІІ клас на ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе и техният преподавател г-жа Aхмедова и 30 деца от ІХ до ХІІ клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Русе и преподавателите им г-жа Касърова и г-жа Бакалова. Гостите бяха посрещнати от Зам.-окръжен прокурор Мирослав Маринов и говорител на Окръжна прокуратура – Русе, Зам.-районен прокурор Светослав Великов и говорител на Районна прокуратура – Русе и следовател Вярка Дудева – Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе.

 

Учениците бяха запознати със създаването и историята на правосъдната система на България, структурата на органите на съдебната власт и отговорностите, които имат магистратите. Прокурор Великов обясниха как работи съдебната система, функцията на прокуратурата и съда. Редът, по които всеки гражданин на Р България може да подаде сигнал за извършено закононарушение. С примери от практиката беше описан пътят, по който преминава един сигнал за престъпление от проверката на полицейския служител - до постановяване на осъдителна присъда и обезщетяване на пострадалите. Разяснено беше на учениците, на каква възраст започват да носят наказателна отговорност и какви са последиците, предвидени от закона, ако им бъдат наложени различните по вид наказания, описани в НК.

Следовател Дудева сподели примери от практиката си, като обясни по какви правила се провежда разследването по наказателни дела, какви видове експертни изследвания могат да бъдат извършвани и как следва да бъдат събирани доказателства. Беше представена и конкретна информация за този процес, като чрез презентации бе представена и работата на експертите-криминалисти.

Магистратите засегнаха темата за наркотиците и тежките последици от престъпленията свързани с контрабандата и разпространението на различните видове наркотични вещества.

Изнесената информация, провокира учениците и на домакините бяха зададени множество въпроси, свързани с използването на различните способи за събиране на доказателства. Част от тях проявиха интерес, как могат да наблюдават или участват като поемни лица при извършване на процесуално-следствени действия.