Участници в организирана престъпна група за трафик на лица с цел отнемане на телесни тъкани – човешка кръв бяха осъдени по обвинение на Окръжна прокуратура – Русе

27 Март 2024 г.

     В края на месец март 2024 год., под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе, приключи разследване свързано с дейността на организирана престъпна група състоящата се от четири лица – Н.Н. на 27 години, Р.Х. на 31 години, О.И. на 51 години и М.И. на 47 години, действала на територията на гр. Русе в периода от началото на 2019 год. до 04.10.2023 год. Целта й е била да набра отделни лица, които да бъдат използвани за донори на човешка кръв. Същите са били мотивирани като са им обещавани парични суми за всяко от „кръводаряванията“. Предмет на разследване са действия на организираната престъпна група свързани с мотивиране на над 20 лица, които са извършили над 80 „кръводарявания“, срещу нерегламентирано заплащане. Разследването е осъществено от разследващ полицай при ГД „БОП“ при МВР, сектор „БОП“ – Русе, Разград.

На 14.03.2024 год. делото е било внесено в Окръжен съд – Русе по отношение на двама от обвиняемите, които са се признали за виновни и са поискали приключване на наказателното производство по реда на съкратените съдебни процедури. Наказателното производство е приключило спрямо тях като на 22.03.2024 год. Окръжен съд – Русе е одобрил постигнатите между Окръжна прокуратура – Русе и защитата на подсъдимите споразумения, с които на:

М.И. на 47 години, признала се за виновна в извършване на деяния по чл. 159г вр. чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години и осем месеца, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от четири години;

Н.Н. на 27 години, признал се за виновен в извършване на деяния по чл. 159г вр. чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три години, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от пет години.

Спрямо другите двама обвиняеми наказателното производство продължава.