Събитие свързано с образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

27 Юни 2023 г.

На 19.06.2023 год. В Окръжна прокуратура – Русе бе проведена среща с ученици от 8 до 10 клас, членове на клуб „Интелект“ при ПГЕЕ „Апостол Арнаудов – гр. Русе. Прокуратурата бе представена от прокурор Пламен Петков. Засегнати бяха темите свързани с функциите и организационната структура съдебните органи. Целите, начинът и принципите на работа на правораздавателната система. Учащите бяха запознати с изискванията към кандидатите за работа в съдебната система. Децата бяха провокирани да вземат участие в решаването на конкретен казус.