Ден на отворените врати, на тема „Открито за съдебна власт. Нека се запознаем“.

24 Април 2023 г.

На 19.04.2023 год. Окръжна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Русе организираха Ден на отворените врати, на тема „Открито за съдебна власт. Нека се запознаем“. Участници в събитието бяха ученици от XII „б“ и ХІІ „в“ клас на МГ „Баба Тонка“- гр. Русе и техният преподавател по философия и гражданско образование - д-р по философия на правото Миглена Дамянова – Радойска. Събитието беше организирана по повод Деня на Конституцията и професионалния празник на българските юристи и на съдебните служители. Гостите бяха посрещнати от Зам.-окръжен прокурор Мирослав Маринов и говорител на Окръжна прокуратура – Русе, Зам.-районен прокурор Светослав Великов и говорител на Районна прокуратура – Русе, следовател Вярка Дудева – Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе и Цветомир Йорданов Петков - главен експерт-криминалист при НСлС.

 

Прокурор Маринов запозна учениците със създаването и историята на правосъдната система на България, структурата на органите на съдебната власт и отговорностите, които имат магистратите. Прокурор Великов обясниха как работи съдебната система, функцията на прокуратурата и съда. Редът, по които всеки гражданин на Р България може да подаде сигнал за извършено закононарушение. С примери от практиката беше описан пътят, по който преминава един сигнал за престъпление от проверката на полицейския служител - до постановяване на осъдителна присъда и обезщетяване на пострадалите. Разяснено беше на учениците, на каква възраст започват да носят наказателна отговорност и какви са последиците, предвидени от закона, ако им бъдат наложени различните по вид наказания, описани в НК.

Следовател Дудева и Цветомир Петков - главен експерт-криминалист, споделиха примери от практиката си, като обясниха по какви правила се провежда разследването по наказателни дела, какви видове експертни изследвания могат да бъдат извършвани и как следва да бъдат събирани доказателства. Беше представена и конкретна информация за този процес, като чрез презентации бе представена и работата на експертите-криминалисти.

Магистратите засегнаха темата за наркотиците и тежките последици от престъпленията свързани с контрабандата и разпространението на различните видове наркотични вещества.

Изнесената информация, провокира учениците и на домакините бяха зададени множество въпроси, свързани с използването на различните способи за събиране на доказателства. Част от тях проявиха интерес, как могат да наблюдават или участват като поемни лица при извършване на процесуално-следствени действия.

В края на срещата всички младежи получиха информационни брошури за Създаване на правната система в България и структурата на Прокуратурата на Р България.