15 Юли 2022 г.

Г-жа Яна Илиева встъпи в длъжност Зам. окръжен прокурор

Сподели

Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че в изпълнение на решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 26 от 06.07.2022 г. на 15.07.2022 г. г-жа Яна Генчева Илиева встъпи в изпълнение на длъжността заместник на административния ръководител – заместник Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе.

Прокурор Яна Илиева беше административен ръководител на Районна прокуратура – Русе през последните 7 години. Под нейното ръководство Районна прокуратура – Русе постигна много добри резултати. Успешно беше проведена и реформата на съдебната карта, като беше структурирано Териториалното отделение в гр. Бяла. Г-жа Яна Илиева има над 22 години стаж в Прокуратурата на Република България. Омъжена е и има едно дете.