17 Май 2022 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решения за кадрови промени в Прокуратурата на Република България

Сподели

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решения за кадрови промени в Прокуратурата на Република България

 

По предложение на административния ръководител – окръжен прокурор, на заседание, проведено на 11 май 2022г., Прокурорската колегия на ВСС разкри 1 щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник“ в Окръжна прокуратура – Русе. Предстои провеждане на конкурс за заемане на длъжността.