26 Август 2020 г.

Прессъобщение 26.08.2020 г.

Сподели

Окръжна прокуратура – Русе приключи проверката по указание на Върховна административна прокуратура във връзка с констатирани случаи на заразени в дома за стари хора „Възраждане“

Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че приключи проверката по прокурорска преписка, образувана на 03.08.2020 г. по указание на Върховна Административна прокуратура – София във връзка с констатирани случаи на заразени ползватели на социална услуга в дома за стари хора „Възраждане“ в гр. Русе.

С Доклад на Регионалната здравна инспекция в гр. Русе резултатите от проверката са обобщени и изпратени за решаване в прокуратурата. Проверката на РЗИ констатира, че вероятната причина за разпространението на заразата в дома се дължи на контакта между домуващите и техните близки, особено в случаите, когато близките им не ползват лични предпазни средства. Инспекторите от РЗИ – Русе са дали предписания да се извършва редовно проветряване на стаите и да се спазват стриктно противоепидемичните мерки на Министъра на здравеопазването. Освен това е проведен инструктаж на Директора на дома за стари хора, който е съобразен с индивидуалните условия в дома. При последващите проверки от тяхна страна е установено, че дадените предписания се спазват стриктно и ситуацията е овладяна. Извършва се щателна дезинфекция, носят се лични предпазни средства от персонала. С Резолюция от 21.08.2020г. прокуратурата е преценила, че не са налице основания за намеса от нейна страна и е прекратила преписката.