24 Април 2020 г.

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ НА ВСС

Сподели

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

         Съгласно решение по Протокол № 12, д.т.14 от заседанието на комисия „Бюджет и финанси“,  упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020  г. в БНБ  е открита банкова сметка в левове на името на Висш съдебен съвет със следния номер:

http://www.vss.justice.bg/page/view/104990