СЪОБЩЕНИЕ във връзка с епидемиологичната обстановка, относно реда на приемане и предаване на документи

18 Март 2020 г.

Уважаеми граждани,

Във връзка с предприетите мерки за предпазване от заболявания и вирусни инфекции

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

че подаването на документи-жалби, сигнали и т.н. следва да се извършва само по пощата и по електронен път на e-mail: [email protected]

Справки по преписки и дела, наблюдавани от Окръжна прокуратура Русе ще се извършват само на телефон: 082/881 305 или по електронен път на e-mail: [email protected]