31 Декември 2019 г.

Прессъобщение 31.12.2019 г.

Сподели

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че на 02.01.2020г. от 11 часа в заседателната зала на ет. 3 на съдебната палата ще се състои встъпването в длъжност на Георги Георгиев като административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе. На церемонията ще присъства Заместникът на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново – г-н Емил Денев. Поканени са ръководителите на съдилищата в съдебния окръг и на разследващите органи.