5 Юли 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура Кубрат"

Сподели

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна след регистрация на e-mail: [email protected]

За контакти: Административен секретар - Магда Миланова - тел. 0848/721 66

Решение

Обявление

Обявление за обществена поръчка