8 Ноември 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура - гр. Исперих"

Сподели

За контакти:
Главен счетоводител: Светлана Илиева Христовa
тел./факс: 08431/20 60

Решение

Обявление

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка