4 Октомври 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Кубрат”

Сподели

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна след регистрация на e-mail: [email protected]

За контакти: Административен секретар - Магда Миланова - тел. 0848/721 66

Решение

Обявление

Обявление за възложена поръчка