5 Август 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура Исперих

Сподели

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна след регистрация на e-mail: [email protected]

За контакти:
Старши специалист счетоводител: Светлана Илиева Христова
Административен секретар: Цветанка Георгиева Касабова
тел./факс: 08431/25 51

Решение

Обявление

Обявление за обществена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка