Прокуратура

Окръжна прокуратура гр. Ловеч включва Окръжен следствен отдел към ОП Ловеч и една районна прокуратура.