Прием на граждани

График за прием на граждани за периода мес. януари 2019 год. – мес. юни 2019 год

      І. Прием на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч на граждани в Окръжна прокуратура:

ДАТА ОТ - ДО
28.01.2019 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.
25.02.2019 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.
25.03.2019 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.
22.04.2019 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.
27.05.2019 г 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.
24.06.2019 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.

ІІ. Прием на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч на граждани в изнесени приемни по седалището на всяка районна прокуратура от Ловешки съдебен регион.

ПРОКУРАТУРА ДАТА ОТ - ДО
Районна прокуратура - Ловеч 28.02.2019 г. 10:00 ч. -12:00 ч.
Районна прокуратура - Троян 28.02.2019 г. 14:00 ч. – 16:00 ч.
Районна прокуратура - Тетевен 22.02.2019 г. 10:00 ч. -12:00 ч.
Районна прокуратура - Луковит 22.02.2019 г. 14:00 ч. – 16:00 ч.

ПРОКУРАТУРА ДАТА ОТ - ДО
Районна прокуратура - Ловеч 25.04.2019 г. 10:00 ч. -12:00 ч.
Районна прокуратура - Троян 25.04.2019 г. 14:00 ч. – 16:00 ч.
Районна прокуратура - Тетевен 19.04.2019 г. 10:00 ч. -12:00 ч.
Районна прокуратура - Луковит 19.04.2019 г. 14:00 ч. – 16:00 ч.
ПРОКУРАТУРА ДАТА ОТ - ДО
Районна прокуратура - Ловеч 21.06.2019 г. 10:00 ч. -12:00 ч.
Районна прокуратура - Троян 21.06.2019 г. 14:00 ч. – 16:00 ч.
Районна прокуратура - Тетевен 28.06.2019 г. 10:00 ч. -12:00 ч.
Районна прокуратура - Луковит 28.06.2019 г. 14:00 ч. – 16:00 ч.

          Във всички прокуратура на територията на Ловешки съдебен регион приема на граждани е в кабинета на административния ръководител на съответната районна прокуратура.

График за прием на граждани за периода мес. септември 2018 год. – мес. декември 2018 год. на административен ръководител на Окръжна прокуратура град Ловеч

     Прием на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч на граждани в Окръжна прокуратура:

ДАТА ОТ - ДО
30.07.2018 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.
26.09.2018 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.
29.10.2018 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.
26.11.2018 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.
17.12.2018 г. 10:00 ч. – 12:00 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.

График за прием на граждани за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год. на Окръжна прокуратура град Ловеч

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от Административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год.

I. Прием на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч на граждани в Окръжна прокуратура – Ловеч:

 

дата

от - до

28.11.2016 г.

от 10:00 ч. до 12:00; 13:00 – 16:00 ч.

27.12.2016 г.

от 10:30 ч. до 12:00; 13:00 – 16:00 ч.

23.01.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00; 13:00 – 16:00 ч.

27.02.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00; 13:00 – 16:00 ч.

27.03.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00; 13:00 – 16:00 ч.

24.04.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00; 13:00 – 16:00 ч.

29.05.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00; 13:00 – 16:00 ч.

26.06.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00; 13:00 – 16:00 ч.

ІІ. Прием на административния прокурор - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ловеч в изнесени приемни по седалището на всяка районна прокуратура от Ловешка област

 

прокуратура

дата

от - до

Районна прокуратура - Ловеч

16.12.2016 г.

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Районна прокуратура - Троян

16.12.2016 г.

от 14:00 до 16:00 ч.

Районна прокуратура - Тетевен

22.12.2016 г.

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Районна прокуратура - Луковит

22.12.2016 г.

от 14:00 до 16:00 ч.

 

прокуратура

дата

от - до

Районна прокуратура - Ловеч

17.02.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Районна прокуратура - Троян

17.02.2017 г.

от 14:00 до 16:00 ч.

Районна прокуратура - Тетевен

24.02.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Районна прокуратура - Луковит

24.02.2017 г.

от 14:00 до 16:00 ч.

 

прокуратура

дата

от - до

Районна прокуратура - Ловеч

21.04.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Районна прокуратура - Троян

21.04.2017 г.

от 14:00 до 16:00 ч.

Районна прокуратура - Тетевен

28.04.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Районна прокуратура - Луковит

28.04.2017 г.

от 14:00 до 16:00 ч.

 

прокуратура

дата

от - до

Районна прокуратура - Ловеч

23.06.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Районна прокуратура - Троян

23.06.2017 г.

от 14:00 до 16:00 ч.

Районна прокуратура - Тетевен

30.06.2017 г.

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Районна прокуратура - Луковит

30.06.2017 г.

от 14:00 до 16:00 ч.

За контакт:

Служебен телефон на Окръжна прокуратура – Ловеч: 068/ 663 108; факс: 068/ 603 196; ел. поща: [email protected] 

Телефонни номера и електронни адреси за връзка с Окръжна прокуратура град Ловеч и съответните Районни прокуратури

Окръжна прокуратура град Ловеч

тел.: 068 / 663 108, факс: 068 / 603 196, електронен адрес: [email protected]

Районна прокуратура град Ловеч

тел.: 068 / 663 114 и 068 / 663 118 , електронен адрес: [email protected]

Районна прокуратура град Троян

тел.: 0670 / 66 32 67 , електронен адрес: [email protected]

Районна прокуратура град Тетевен

тел.: 0678 / 5 24 29, факс: 0678 / 5 33 04, електронен адрес: [email protected]

Районна прокуратура град Луковит

тел.: 0697 / 5 20 25, факс: 0697 / 5 21 25, електронен адрес: [email protected]

 

Прием на граждани в Окръжна прокуратура град Ловеч

Прием на граждани в Окръжна прокуратура - Ловеч

                       Административният ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч приема граждани в  в Съдебна палата, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 4, кабинет № 405, намиращ се на четвъртия етаж. Приемът започва да функционира, считано от 16.11.2016 год.

                       Административният ръководител, при спазване на разпоредбите на чл.213 от Закона за съдебната власт (съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации) и без изразяване на становище по същество може да насочва по компетентност, да приема и предоставя за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други, да осведомява по принцип за възможността за консултация с адвокат, да разяснява реда за обжалване на постановен прокурорски акт, при устно съобщение за извършено престъпление да съставя протокол и да разяснява, че поставените наказателно-правни въпроси се решават по предвидения ред в НПК от компетентната прокуратура.

                       Приемът на граждани да се осъществява в работно време веднъж месечно - всеки последен понеделник от месеца: от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа по предварителено определен график. Осъществява се по предварителна заявка на посочените телефонни номера и електронен адрес и на явилите се граждани без предварителна заявка в деня на приема.

                       Административният ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч приема граждани в изнесени приемни по седалището на всяка районна прокуратура от окръжния район. Изнесеният прием на граждани по седалището на всяка от 4-те районни прокуратури в Ловешка област ще се осъществява веднъж на всеки  2 (два) месеца по предварителено определен график. При необходимост от административния ръководител - окръжен прокурор може да организира изнесени приемни и в други населени места в района на Окръжна прокуратура - Ловеч.

                       Приемът на граждани по места се осъществява по предварителна заявка в Окръжна прокуратура Ловеч за връзка по телефонен номер: 068 / 663 108  и електронен адрес [email protected]по предварителна заявка в районната прокуратура, в която ще се осъществява изнесеният прием и на явилите се граждани без предварителна заявка в деня на приема

График за прием на граждани за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год. на Районна прокуратура град Ловеч

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от Административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура – Ловеч за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год.

 

месец

дата

приемни часове

НОЕМВРИ 2016

16.11.2016 год. 30.11.2016 год.

09:00 ч.- 12:00 ч.

09.00 ч.- 12.00 ч.

ДЕКЕМВРИ 2016

07.12.2016 год. 21.12.2016 год.

09:00 ч.- 12:00 ч.

09.00 ч.- 12.00 ч.

ЯНУАРИ 2016

04.01.2017 год. 18.01.2017 год.

09:00 ч.- 12:00 ч.

09.00 ч.- 12.00 ч.

ФЕВРУАРИ 2017

01.02.2017 год. 15.02.2017 год.

09:00 ч.- 12:00 ч.

09.00 ч.- 12.00 ч.

МАРТ 2017

01.03.2017 год.

15.03.2017 год.

09:00 ч.- 12:00 ч.

09.00 ч.- 12.00 ч.

АПРИЛ 2017

05.04.2017 год.

19.04.2017 год.

09:00 ч.- 12:00 ч.

09.00 ч.- 12.00 ч.

МАЙ 2017

03.05.2017 год.

17.05.2017 год.

09:00 ч.- 12:00 ч.

09.00 ч.- 12.00 ч.

ЮНИ 2017

07.06.2017 год.

21.06.2017 год.

09:00 ч.- 12:00 ч.

09.00 ч.- 12.00 ч.

 

Административен ръководител - Районен прокурор на РП - Ловеч ще приема граждани в сградата на Съдебна палата - Ловеч, ул. „Търговска“ № 41, етаж 4, кабинет - 415.

Телефони за предварителни заявки 068 / 663 114, 068 / 663 118, електронен адрес: [email protected]

График за прием на граждани за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год. на Районна прокуратура град Троян

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от Административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура – Троян за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год.

 

месец

дата

приемни часове

Ноември 2016

17.11.2016 г.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

Декември 2016

01.12.2016 г.

15.12.2016 г.

29.12.2016 г.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

Януари 2016

12.01.2017 г.

26.01.2017 г.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

Февруари 2017

09.02.2017 г.

23.02.2017 г.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

Март 2017

09.03.2017 г.

23.03.2017 г.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

Април 2017

13.04.2017 г.

27.04.2017 г.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

Май 2017

11.05.2017 г.

25.05.2017 г.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

Юни 2017

08.06.2017 г.

22.06.2017 г.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

09:00 ч.- 12:00 ч. и 13:00 ч.- 16:00 ч.

 

Административен ръководител - Районен прокурор на РП - Троян ще приема граждани в сградата на Съдебна палата - Троян.

Телефони за предварителни заявки 0708 / 6 32 67, електронен адрес: [email protected]

График за прием на граждани за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год. на Районна прокуратура град Тетевен

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от Административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура – Тетевен за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год.

 

 

месец

дата

приемни часове

НОЕМВРИ 2016

17.11.2016 год.

13:30 ч.- 16:00 ч.

ДЕКЕМВРИ 2016

02.12.2016 год. 16.12.2016 год.

13:30 ч.- 16:00 ч.

13:30 ч.- 16:00 ч.

ЯНУАРИ 2016

06.01.2017 год. 20.01.2017 год.

13:30 ч.- 16:00 ч.

13:30 ч.- 16:00 ч.

ФЕВРУАРИ 2017

03.02.2017 год. 17.02.2017 год.

13:30 ч.- 16:00 ч.

13:30 ч.- 16:00 ч.

МАРТ 2017

10.03.2017 год.

24.03.2017 год.

13:30 ч.- 16:00 ч.

13:30 ч.- 16:00 ч.

АПРИЛ 2017

07.04.2017 год.

21.04.2017 год.

13:30 ч.- 16:00 ч.

13:30 ч.- 16:00 ч.

МАЙ 2017

05.05.2017 год.

19.05.2017 год.

13:30 ч.- 16:00 ч.

13:30 ч.- 16:00 ч.

ЮНИ 2017

02.06.2017 год.

16.06.2017 год.

13:30 ч.- 16:00 ч.

13:30 ч.- 16:00 ч.

 

Административен ръководител - Районен прокурор на РП - Тетевен ще приема граждани в сградата на Съдебна палата - град Тетвен, етаж 1, кабинет - 4.

Телефони за предварителни заявки 0678 / 5 24 29, 0678 / 5 50 17, електронен адрес: [email protected]

График за прием на граждани за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год. на Районна прокуратура град Луковит

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от Административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура – Луковит за периода м. ноември 2016 год. – м. юни 2017 год.

 

 

месец

дата

приемни часове

Ноември 2016

18.11.2016 г.

14:00 ч.- 17:00 ч.

Декември 2016

02.12.2016 г.

16.12.2016 г.

14:00 ч.- 17:00 ч.

14:00 ч.- 17:00 ч.

Януари 2016

08.01.2017 г.

22.01.2017 г.

14:00 ч.- 17:00 ч.

14:00 ч.- 17:00 ч.

Февруари 2017

05.02.2017 г.

19.02.2017 г.

14:00 ч.- 17:00 ч.

14:00 ч.- 17:00 ч.

Март 2017

04.03.2017 г.

18.03.2017 г.

14:00 ч.- 17:00 ч.

14:00 ч.- 17:00 ч.

Април 2017

01.04.2017 г.

15.04.2017 г.

14:00 ч.- 17:00 ч.

14:00 ч.- 17:00 ч.

Май 2017

06.05.2017 г.

20.05.2017 г.

14:00 ч.- 17:00 ч.

14:00 ч.- 17:00 ч.

Юни 2017

03.06.2017 г.

17.06.2017 г.

14:00 ч.- 17:00 ч.

14:00 ч.- 17:00 ч.

 

Телефони за предварителни заявки 0697 / 5 20 25, факс: 0697 / 5 21 25, електронен адрес: [email protected]

График за прием на граждани за периода м. юли 2017 год. - м. декември 2017 год. на Окръжна прокуратура град Ловеч

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от Административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч за периода м. юли 2016 год. – м. декември 2017 год.

I. Прием на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч на граждани в Окръжна прокуратура – Ловеч:

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

юли

24.07.2017 г.

в кабинета на административния ръководител

IV – етаж, кабинет -405

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

от 13:00 ч. до 16:00 ч.

август

Съдебна ваканция

септември

25.09.2017 г.

в кабинета на административния ръководител

IV – етаж, кабинет -405

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

от 13:00 ч. до 16:00 ч.

октомври

23.10.2017 г.

в кабинета на административния ръководител

IV – етаж, кабинет -405

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

от 13:00 ч. до 16:00 ч.

ноември

27.11.2017 г.

в кабинета на административния ръководител

IV – етаж, кабинет -405

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

от 13:00 ч. до 16:00 ч.

декември

18.12.2017 г.

в кабинета на административния ръководител

IV – етаж, кабинет -405

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

от 13:00 ч. до 16:00 ч.


ІІ. Прием на административния прокурор - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ловеч в изнесени приемни по седалището на всяка районна прокуратура от Ловешка област

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

юли

21.07.17 г.

РП – Ловеч

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

21.07.17 г.

РП – Троян

от 14:00 ч. до 16:00 ч.

28.07.17 г.

РП – Тетевен

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

28.07.17 г.

РП - Луковит

от 14:00 ч. до 16:00 ч.

август

Съдебна ваканция

септември

27.09.17 г.

РП – Ловеч

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

27.09.17 г.

РП – Троян

от 14:00 ч. до 16:00 ч.

29.09.17 г.

РП – Тетевен

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

29.09.17 г.

РП - Луковит

от 14:00 ч. до 16:00 ч.

ноември

24.11.17 г.

РП – Ловеч

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

24.11.17 г.

РП – Троян

от 14:00 ч. до 16:00 ч.

30.11.17 г.

РП – Тетевен

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

30.11.17 г.

РП - Луковит

от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Забележка: Във всички прокуратури на територията на Ловешки съдебен регион приема на граждани е в кабинета на административния ръководител на съответната районна прокуратура.

За контакт:

Служебен телефон на Окръжна прокуратура – Ловеч: 068/ 663 108; факс: 068/ 603 196; ел. поща: [email protected]