Контакти

Информационен център за работа с граждани

5500 Ловеч, ул. "Търговска" № 41, ет. 4 Деловодство: стая 408 тел.: 068 / 663 108 факс: 068 / 603 196 e-mail: [email protected]

ОСлО Ловеч

5500 Ловеч, бул. „България” №7 тел.: 068/627 712 факс: 068/627 712 e-mail: [email protected]
Завеждащ окръжен следствен отдел: Красимир Маринов

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.