2019

Окръжна прокуратура - Ловеч

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.05.2019 Елисавета Илевска Съдебен администратор Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
2 15.05.2019 Яница Цанова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
3 15.05.2019 Йорданка Иванова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
4 15.05.2019 Ивайло Млазгов Призовкар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
6 15.05.2019 Светлин Кънчева Домакин Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
10 15.05.2019 Надка Иванова Системен администратор Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
11 15.05.2019 Камелия Щерева Служител по сигурността на информацията Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
12 15.05.2019 Поля Павлова Старши специалист - РКИ Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
13 15.05.2019 Петя Трифонова Гл. специалист счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
14 15.05.2019 Добринка Петрова Младши специалист счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
15 15.05.2019 Росица Маринова Главен счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
16 15.05.2019 Камелия Илиева Прокуроски помощник Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
17 15.05.2019 Виолета Петкова Гл. специалист-административна дейност Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
18 15.05.2019 Румяна Тодорова-Гетова Старши специалист-РНКИ Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
19 15.05.2019 Мария Данова Системен администратор Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Окръжен следствен отдел при ОП-Ловеч

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
5 15.05.2019 Теменужка Цанкова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
7 15.05.2019 Камелия Богданова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
8 15.05.2019 Райна Цолова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
9 15.05.2019 Красимира Маринова Завеждащ служба деловодство Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
14 08.05.2019 Соня Константинова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.2
21 12.12.2019 Соня Константинова Съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Троян

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 10.05.2019 Искра Стоянова Административен секретар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
2 10.05.2019 Иванка Терзиева съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
3 13.05.2019 Теменужка Ганковска призовкар Теменужка Ганковска.pdf
4 13.05.2019 Мария Хаджийска съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 13.05.2019 Мая Ганковска съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
6 14.05.2019 Снежана Балевска Старши специалист-счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ