Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Административен  ръководител Телефон деловодство Факс E-mail
ОП Ловеч 5500 Ловеч, ул. "Търговска" №41, етаж 4 Валентин Вълков 068 / 663 108 068 / 603 196 [email protected]
РП Ловеч 5500 Ловеч, ул. "Търговска" №41, етаж 4 Цветемир Папурков 068  / 663 114 068 / 603 196 [email protected]
ТО Троян 5600 Троян пл. „Възраждане”   0670 / 6 32 67 0670 / 6 07 16 [email protected]
ТО Тетевен 5700 Тетевен, ул. ”Хр. Ботев” №3А   0678 / 5 24 29 0678 / 5 33 04 [email protected]
ТО Луковит 5770 Луковит, ул. ”Милин камък” №2   0697 / 5 20 25 0697 / 5 21 25 [email protected]