2018

Районна прокуратура - Троян

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
108 09.07.2018 Иванка Терзиева съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
109 09.07.2018 Теменужка Ганковска призовкар Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
141 09.07.2018 Мая Ганковска съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
143 09.07.2018 Снежана Балевска Старши специалист-счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
149 09.07.2018 Мария Хаджийска съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
157 09.07.2018 Искра Стоянова Административен секретар Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Тетевен

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 26.06.2018 Анета Бечева Административен секретар Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
2 26.06.2018 Илияна Фикова Главен счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
3 26.06.2018 Албена Българова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
4 26.06.2018 Палмина Стоянова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
5 26.06.2018 Пенка Филева съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
6 26.06.2018 Вержиния Николова Призовкар Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
10 03.12.2018 Борислава Московска Главен счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Окръжна прокуратура - Ловеч

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 Елисавета Илевска Съдебен администратор Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
2 06.06.2018 Яница Цанова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
3 06.06.2018 Йорданка Иванова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
4 06.06.2018 Петър Петров старши специалист Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 06.06.2018 Ивайло Млазгов Призовкар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
7 06.06.2018 Светлин Кънчева Домакин Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
11 06.06.2018 Надка Иванова Системен администратор Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
12 06.06.2018 Камелия Щерева Служител по сигурността на информацията Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
13 06.06.2018 Поля Павлова Старши специалист - РКИ Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
14 06.06.2018 Петя Трифонова Гл. специалист счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
15 06.06.2018 Добринка Петрова Младши специалист счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
16 06.06.2018 Росица Маринова Главен счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
17 06.06.2018 Камелия Илиева Прокуроски помощник Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
18 06.06.2018 Виолета Петкова Гл. специалист-административна дейност Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
19 06.06.2018 Румяна Тодорова-Гетова Старши специалист-РНКИ Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
20 06.06.2018 Мария Данова Системен администратор Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Окръжен следствен отдел при ОП-Ловеч

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
5 07.06.2018 Соня Константинова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
6 06.06.2018 Теменужка Цанкова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
8 06.06.2018 Камелия Богданова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
9 06.06.2018 Райна Цолова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
10 06.06.2018 Красимира Маринова Завеждащ служба деловодство Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Троян

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 Искра Стоянова Административен секретар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
2 06.06.2018 Мая Ганковска съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
3 06.06.2018 Мария Хаджийска съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
4 06.06.2018 Иванка Терзиева съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 06.06.2018 Теменужка Ганковска призовкар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
6 13.08.2018 Снежана Балевска Старши специалист-счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Тетевен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 04.06.2018 Пенка Филева съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
2 04.06.2018 Илияна Фикова Главен счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
3 04.06.2018 Албена Българова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
4 04.06.2018 Палмина Стоянова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 27.06.2018 Вержиния Николова Призовкар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
6 05.06.2018 Анета Бечева Административен секретар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
7 18.12.2018 Борислава Московска Главен счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Луковит

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 Тодор Тотев съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 06.06.2018 Нели Генчева -Лозова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
8 07.06.2018 Десислава Петкова Административен секретар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ