2020

Окръжна прокуратура - Ловеч

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.04.2020 Елисавета Илевска Съдебен администратор Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
2 02.04.2020 Виолета Петкова Гл. специалист-административна дейност Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
3 16.04.2020 Петя Трифонова Гл. специалист счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
4 02.04.2020 Поля Павлова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 29.04.2020 Добринка Петрова Младши специалист счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
6 11.05.2020 Йорданка Иванова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
7 11.05.2020 Камелия Илиева Прокуроски помощник Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
8 13.05.2020 Христо Маринов Старши специалист Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
9 15.05.2020 Румяна Тодорова-Гетова Старши специалист-РНКИ Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
10 15.05.2020 Мария Данова Системен администратор Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
11 13.05.2020 Росица Маринова Главен счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
12 15.05.2020 Камелия Щерева Служител по сигурността на информацията Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
16 05.06.2020 Надка Иванова Системен администратор Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
17 10.06.2020 Светлин Кънчева Домакин Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
22 26.08.2020 Мариета Бахова Главен счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Окръжен следствен отдел при ОП-Ловеч

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
13 05.06.2020 Соня Константинова Съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
14 05.06.2020 Камелия Богданова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
15 05.06.2020 Красимира Маринова Завеждащ служба деловодство Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
18 14.07.2020 Райна Цолова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Троян

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 14.04.2020 Искра Стоянова Административен секретар ИС 2019.pdf
2 22.04.2020 Мария Хаджийска съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
3 14.05.2020 Иванка Терзиева съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
4 14.05.2020 Теменужка Ганковска призовкар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 26.05.2020 Снежана Балевска Старши специалист-счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
6 10.06.2020 Мая Ганковска съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Тетевен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.04.2020 Борислава Московска Главен счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
2 11.05.2020 Анета Бечева Административен секретар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
3 13.05.2020 Палмина Стоянова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
4 13.05.2020 Вержиния Николова Призовкар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 14.05.2020 Албена Българова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
6 14.05.2020 Пенка Филева съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Луковит

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
35 22.05.2020 Десислава Петкова Административен секретар Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
36 22.05.2020 Нели Генчева -Лозова съдебен деловодител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ
38 22.05.2020 Веселка Николова Старши специалист счетоводител Декларация чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ