18 Май 2022 г.

Окръжна прокуратура – Ловеч предаде на съд обвиняема за престъпление против стопанството

Сподели

Окръжна прокуратура – Ловеч предаде на съд обвиняема за престъпление против стопанството

       Окръжна прокуратура – Ловеч внесе в съда обвинителен акт срещу  В.Ц. за това, че на 21.12.2016 г., в гр. Ловеч, в качеството си на длъжностно лице - главен инспектор по проходите  в сектор „Проверки“ - ИРМ – Ловеч при ТД на НАП – В. Търново, не положила достатъчно грижи за възложената ѝ работа при извършване на проверка по прихващане и възстановяване на ДДС и не приложила законите точно. Тя изготвила съобщение по чл. 103 от ДОПК, без да са налице основания за това, с което поканила представляващия Община Тетевен да отстрани несъответствия в подадената на основание ЗДДС декларация-опис, което допуснала да се извърши незаконосъобразно по неотносимия за това ред. Обвиняемата издала и акт за прехвърляне и възстановяване, въз основа на който неправомерно възстановила ДДС на Община Тетевен, за периода от 01.12.2013г. до 30.06. 2016 г.,  в размер на общо 284 633 лева. Сумата представлява начислен ДДС по получени от Община Тетевен облагаеми доставки, включени в декларация-опис(коригираща), които доставки не отговорят на изискванията за декларирането им и въз основа на тях не може да се упражни право на данъчен кредит. Неправомерно възстановената парична сума била приведена по банков път на Община Тетевен и от това последвали значителни щети за държавния бюджет. Престъплението е квалифицирано по чл.219, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.

     Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

                * Съгласно чл.31, ал.3 от Конституцията на Република България  и чл. 16 от НПК обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.