22 Май 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО

Сподели

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО

С настоящата декларация, прокурорите от Окръжна прокуратура – Хасково и следователите от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково, категорично се противопоставяме на опитите прокуратурата да бъде замесвана в политически скандали и да се осъществява вмешателство в нейната работа.

Ние изпълняваме задълженията си безпристрастно и обективно, по съвест и вътрешно убеждение. В нашата работа се ръководим единствено от Конституцията и законите на Република България.

Решително заявяваме, че се разграничаваме и противопоставяме на всеки опит за неправомерно влияние и посегателство върху независимостта на съдебната власт. Призоваваме за спазване принципа на разделение на властите и върховенството на правото.

Ще продължим да работим в тясно взаимодействие с всички органи, с единствената цел, ефективно противодействие на престъпността и защита правата и сигурността на българските граждани, без да се съобразяваме с политически влияния и всякакви други намеси при изпълнение на служебните ни задължения.