Декларация срещу политическата намеса в дейността на ПРБ и за отстояване на нейната независимост

19 Май 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Магистратите от Окръжна прокуратура – Добрич, Окръжен следствен отдел при ОП – Добрич и Районна прокуратура – Добрич декларираме, че прокуратурата на Република България е единна, не се поддава и няма да се поддаде на политически натиск , спазвала е и ще спазва стриктно Конституцията на Република България и законите на страната, принципите на правовата държава и европейските ценности.

Противопоставяме се на всякакви политически опити за овладяване на прокуратурата.

Не споделяме неподписаното съобщение на Апелативна прокуратура – София.

Прокурорите и следователите от Добричкия съдебен район ще продължат да работят единствено в интерес на гражданите и обществото.