Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работи от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч. 9300 Добрич, ул. "д-р Константин Стоилов" №7, ет. 6 тел.: 058/600 565 факс: 058/600 496 e-mail: [email protected] Говорител на ОП Добрич: прокурор Милена Любенова сл.тел.: 058/600 446

Окръжен следствен отдел към ОП-Добрич

Завеждащ ОСлО: Татяна Лазарова 9300 Добрич, ул. "Максим Горки" №12, ет. 5 тел.: 058/602 085 тел.: 058/602 991 факс: 058/604 293 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.