Окръжен прокурор

административен ръководител - окръжен прокурор: Радослав Бухчев

заместник-окръжен прокурор: Златко Тодоров

заместник-окръжен прокурор: Веселин  Вичев